ITguru.vn Blog

Thông tin tư vấn việc làm ngành IT

Category

IT trong công ty non-tech

[Infographic] Những kỹ năng Non-Technical mà một lập trình viên ứng dụng Android cần có

Hầu hết các khách hàng tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá kỹ thuật, tính năng của một ứng dụng di động, tuy nhiên cũng có một số năng khiếu và kỹ năng khác không liên quan tới kỹ… Continue Reading →

© 2019 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑