Lập trình viên Fullstack NodeJS

Mạng Giáo dục Toàn cầu - Hà Nội

10,000,000đ

PHP DEVELOPER

Reeracoen VN - Hồ Chí Minh

15,000,000 - 23,000,000

Android Developer

Reeracoen VN - Hồ Chí Minh

15,000,000 - 20,000,000

Mobile Apps - iOS Developer

Reeracoen VN - Hồ Chí Minh

15,000,000 - 20,000,000

QA Engineer (Automation testing)

Reeracoen VN - Hồ Chí Minh

18,000,000 - 23,000,000

DevOps Engineer (NodeJS/PHP/Golang)

Reeracoen VN - Hồ Chí Minh

18,000,000 - 26,000,000

RoR Developer (Ruby on Rails)

Reeracoen VN - Hồ Chí Minh

15,000,000 - 23,000,000

Security leader (white hacker)

Reeracoen VN - Hồ Chí Minh

30,000,000 - 45,000,000

QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Senior System Dev (Jav, C++ ~ 1500$)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử viễn thông (ELCOM Corp) - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên PHP Developer

CÔNG TY CP TMĐT CÔNG NGHỆ VIỆT - Hồ Chí Minh

Thương lượng

PHP Web Developer

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Chief Technical Officer

GPO International - Hà Nội

$5,000

Lập trình viên JavaScript hoặc ABAP hoặc VB.net

PIACOM-PETROLIMEX - Hà Nội

Thương lượng

Tuyển 11 nhân viên bảo hành phần mềm

Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO - Hà Nội

Từ 9.000.000đ đến 17.100.000đ/tháng

Tuyển 16 nhân viên triển khai phần mềm

Công ty Cổ Phần Phần Mềm BRAVO - Hà Nội

Từ 9.000.000đ đến 17.100.000đ/tháng

ITguru Blog