Thông tin tư vấn nghề nghiệp và việc làm ngành IT

Category Ngôn ngữ lập trình

Rust là gì và tại sao ngôn ngữ lập trình này được yêu thích đến vậy?

Theo các cuộc khảo sát hàng năm của StackOverflow, Rust là ngôn ngữ lập trình được yêu thích nhất trong năm năm liên tiếp gần đây. Trang web chia sẻ code GitHub cho biết Rust là ngôn ngữ phát triển nhanh thứ hai trên nền tảng này.

© 2021 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑