Thông tin tư vấn nghề nghiệp và việc làm ngành IT

Category Đàm phán lương IT

Bí quyết kinh nghiệm đàm phán lương IT

Tại sao các công ty phần mềm có thể để vuột mất các lập trình viên giỏi khi tuyển dụng?

Tại sao những lập trình viên giỏi như Brian Acton, nhà sáng lập WhatApp cũng có thể bị bỏ qua khi đi tìm việc. Cùng tìm hiểu các lý do khiến các công ty phần mềm để vuột các nhân tài khi tuyển dụng

Top 7 câu hỏi thông minh nên hỏi trong quá trình đàm phán lương

Hầu hết chúng ta không phải là những chuyên gia đàm phán nhưng hỏi 7 câu hỏi này trong quá trình đàm phán lương có thể sẽ giúp bạn nhận được mức lương xứng đáng. Bạn vừa nhận được 1… Continue Reading →

© 2021 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑