Thông tin tư vấn nghề nghiệp và việc làm ngành IT

Category Uncategorized

Bạn nên nên chọn con đường nào trong lĩnh vực khoa học dữ liệu? Lời khuyên của nhà khoa học dữ liệu tại Amazon

Daliana Liu, nhà khoa học dữ liệu cấp cao tại Amazon có lời khuyên cho các data scientist để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này

© 2021 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑