Thông tin tư vấn nghề nghiệp và việc làm ngành IT

Tag waterfall

Quản lý dự án theo mô hình Waterfall và những vấn đề gặp phải

Tìm hiểu về mô hình thác nước (waterfall model) trong quản lý dự án phần mềm và các vấn đề phải đối mặt, giúp bạn tránh được khi ứng dụng vào thực tế.

© 2020 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑