Thông tin tư vấn nghề nghiệp và việc làm ngành IT

Tag team lead

Con đường từ vị trí Developer đến Tech lead

ITguru đã có bài viết về 5 cấp độ của lập trình viên trong đó có đề cập đến các cấp độ từ Junior Developer đến quản lý cấp cao như CTO. Tuy nhiên bài viết không đề cập đến việc làm thế nào và chuẩn bị gì để có thể tiến lên các cấp độ khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn có được một số chuẩn bị cơ bản.

© 2020 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑