Thông tin tư vấn nghề nghiệp và việc làm ngành IT

Tag sự nghiệp lập trình viên

5 cấp độ trong lộ trình phát triển (career path) của nghề lập trình viên

Có một thực tế mà nhiều lập trình viên không muốn đối mặt, đó là những giai đoạn thăng trầm của nghề lập trình. Kiếm được công việc lập trình như mong muốn đã khó, để phát triển đúng hướng càng… Continue Reading →

© 2020 ITguru.vn Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑