Job Posting Packages

Đăng 1 vị trí

790,000₫

 • Đăng 1 vị trí duy nhất
 • Job đăng có thời hạn lên đến 60 ngày
 • Tin đăng trong chuyên mục
 • Đăng tin nổi bật lên trang chủ: + 200,000đ

Proceed

Đăng 3 vị trí

1,500,000₫

 • Đăng tối đa 3 tin tuyển dụng
 • Gói có giá trị cho đến khi đăng đủ 3 vị trí
 • Job đăng có thời hạn lên đến 60 ngày
 • Được đăng 1 tin nổi bật trên trang chủ

Proceed

Đăng 5 vị trí

3,000,000₫

 • Đăng tối đa 5 vị trí
 • Gói có giá trị cho đến khi đăng đủ 5 vị trí
 • Job đăng có thời hạn lên đến 60 ngày
 • Được đăng 2 tin nổi bật trên trang chủ

Proceed

No products were found matching your selection.