Senior Android Developers

EVIZI LLC

Thương lượng Đà Nẵng

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC

Thương lượng Hà Nội

LẬP TRÌNH FRONT-END (HTML / CSS / JAVASCRIPT)

Công ty TNHH Glee - Hà Nội

10000000-15000000

Fresher Java, JavaWeb

Ϲông ty Cổ phần Công nghệ T-SOLUTION - Hà Nội

12,000,000đ

Thực Tập Sinh .Net Developer (C#, Asp.Net)

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Nhân Viên .Net Developer (C#, Asp.Net)

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Kỹ sư lập trình phần mềm (PHP, Java, NodeJS)

Công ty TNHH Punch Entertainment (Việt Nam) - Hà Nội

Thương lượng

Chuyên viên Vận hành Core (DB2, SQL Server)

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

800-1200

Senior Android Developers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Tech Lead

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên Unity 2d

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

React Native/Xamarin/IONIC

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Game designer/Viết kịch bản game

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên .Net (Intern/Fresher)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Junior/Pre-senior Tester/QA

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

6M-18M

Junior/Pre-senior Frontend Developer (ReactJS)

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

6M-22M

Junior/Pre-senior Python Developer

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

6M-22M

Junior/Pre-senior NodeJS Developer

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

6M-22M

Junior/Pre-senior Java Developer

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

6M-22M

Digital Marketing Executive

CÔNG TY CP TM VÀ DV BĐS NGUYÊN LONG - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Lập trình viên PHP (Back-end,Magento)

Tigren Solutions - Hà Nội

9.000.000 - 20.000.000

Nhân viên Kinh doanh phần mềm

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng

ITguru Blog