Technical Architect

EVIZI LLC

Thương lượng Hồ Chí Minh

QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC

Thương lượng Đà Nẵng

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC

Thương lượng Hà Nội

Dot Net Technical Leaders

EVIZI LLC

Thương lượng Hà Nội

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Full-stack JS Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Full-stack Java Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Full Stack Developers (React JS + .NET)

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Python Developers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

IT Helpdesk

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Nhân viên thiết kế

Công Ty Cổ Phần ĐT TM DV Du Lịch Đất Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng

LẬP TRÌNH PHP Front-End, Lương 10 - 12Tr

Công ty TNHH Sản Xuất In Ấn Bao Bì Hoàng Hà - Hà Nội

10.000.000 - 12.000.000

Cộng tác viên Marketing

MIS Vietnam - Hà Nội

25,000đ

Technical Architect

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Senior UI/UX Designer

One Arrow Consulting Group - Hà Nội

40,000,000

Chuyên viết Thiết kế Qùa tặng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO THIÊN NGÂN - Đà Nẵng

Thương lượng

Web Developer

CTY TNHH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GREENAPPS - Đồng Tháp

Thương lượng

Lập trình viên PHP

Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom - Hà Nội

Thương lượng

Thực tập Lập trình PHP

Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên .NET

công ty cổ phần công nghệ tự động Tầm Nhìn - Hồ Chí Minh

12,000,000đ

Lập trình viên .NET

công ty cổ phần công nghệ tự động Tầm Nhìn - Hồ Chí Minh

12,000,000đ

Senior Product Owner ONE MOUNT GROUP

Công Ty Cổ Phần One Mount Group - Hà Nội

Thương lượng

ITguru Blog