Senior Front-End Developers

EVIZI LLC

Thương lượng Hà Nội

Graphic Designer

Janusdo

8.000.000-20.000.000 Hồ Chí Minh

Lập trình viên Java

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

600-1000

Thực tập sinh Tester

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

7,000,000đ

NHÂN VIÊN MARKETING EXECUTIVE

Công Ty Tròn House - Hồ Chí Minh

6,000,000đ

Nhân viên triển khai dự án

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - Hồ Chí Minh

Thương lượng

DevOps Engineer

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Lâp trình viên

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA - Hà Nội

10,000,000đ

Project Managers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior React Native Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior .NET Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Technical Operation Support Engineers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Lập trình viên (Mobile Developer)

Công ty TNHH TM - DV SAGA - Hồ Chí Minh

$1,000

Lập Trình Viên PHP, .Net

Công ty cổ phần phần mềm An Biên - Hải Phòng

7,000,000đ

Marketing Online

Công ty TNHH TM - DV SAGA - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Nhân viên Digital Marketing

Hệ thống Giáo dục HOCMAI - Hà Nội

8000000 - 10000000

Lập trình viên PHP (php Developer)

Hệ thống Giáo dục HOCMAI - Hà Nội

10000000 - 15000000

Chuyên viên Phân tích nghiệm vụ (Business Analyst)

Hệ thống Giáo dục HOCMAI - Hà Nội

8000000 - 12000000

Digital Marketing Executive

Power English Center - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Ui Ux designer up 1200$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên .Net (Intern/Fresher)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

ITguru Blog