Junior Backend Developer

CÔNG TY CỔ PHẦN KYX - Hà Nội

15,000,000đ

Business Analyst

Công ty Cổ Phần Giải pháp Công nghệ ITE - Hà Nội

Thương lượng

SENIOR JAVA DEVELOPER

Công ty Cổ Phần Giải pháp Công nghệ ITE - Hà Nội

$1,500

Lập Trình Android

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Lập trình Frontend

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I -

Thương lượng

Lập trình Backend

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Front-end Developer

Công ty cổ phần Công nghệ Gapo - Hà Nội

30,000,000đ

Devops Engineer

Công ty cổ phần Công nghệ Gapo - Hà Nội

30,000,000đ

IT Helpdesk

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Python Developers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Full Stack Developers (React JS + .NET)

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Full-stack Java Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Full-stack JS Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

PHP Web Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Technical Architect

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Thiết kế lập trinh Web

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ KHKT Việt Nam - Hồ Chí Minh

10,000,000đ

Nhân viên marketing

Chi nhánh Công ty Cổ phần Ô tô TMT tại Tp.HCM - Hồ Chí Minh

7-10.000.000

Full Stack .NET Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

ITguru Blog