Lập trình viên Java

Công ty Cổ phần WorkLife

5.000.000 - 7.000.000 Hồ Chí Minh

2D Gam Art

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Game designer/Viết kịch bản game

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên .Net (HN)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên Unity 2d, 3d

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Trưởng nhóm phần mềm

Công ty TNHH A.D.A (Asian Dragon Company Limited) - Hồ Chí Minh

15.000.000-25.000.000

Lập trình viên C#/Java/PHP

Công ty TNHH A.D.A (Asian Dragon Company Limited) - Hồ Chí Minh

10.000.000-15.000.000

Lập trình viên ( Fresher .Net/ Java Script)

Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Công nghệ BSI - Hà Nội

10,000,000đ

Nhân viên IT

Văn Phòng Công Chứng Đông Đô - Hà Nội

Thương lượng

Nhân Viên IT Kiêm Lập Trình Web PHP

Cty cổ phần Greenmode - Hồ Chí Minh

7,000,000đ

In-house Recruiter

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Javascript (Frontend - Backend)

Công ty cổ phần Quant Edge - Hà Nội

18,000,000đ

Chuyên viên Vận hành Core (.NET)

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng

NHÂN VIÊN IT-QUẢN TRỊ MẠNG, SEVER

Công Ty TNHH R Books - Hồ Chí Minh

Thương lượng

LEADER IT DEVELOPER

Công Ty TNHH R Books - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Kỹ sư phần mềm xử lý ảnh

Công ty Cổ phần AIMESOFT - Hà Nội

15.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư phần mềm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Công ty Cổ phần AIMESOFT - Hà Nội

15.000.000 - 20.000.000

ANDROID DEVELOPERS

Công ty Cổ phần AIMESOFT - Hà Nội

12.000.000- 15.000.000

IOS DEVELOPERS

Công ty Cổ phần AIMESOFT - Hà Nội

12.000.000- 15.000.000

ITguru Blog