Lập trình viên Java

Công ty Cổ phần WorkLife

5.000.000 - 7.000.000 Hồ Chí Minh

Web Developer

Công ty TNHH MTV Asset - Hồ Chí Minh

12,000,000đ

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Full Stack Developer

Công ty TNHH Công nghệ Trực tuyến SimiCart - Hà Nội

12-18M

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (Business Analyst)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên Unity 2d

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

2D Gam Art

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Game designer/Viết kịch bản game

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên .Net (Intern/Fresher)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Technical Leader

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

In-house Recruiter

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Project Managers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior React Native Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior .NET Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Global Operations Support Center Manager

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Software/Firmware Engineer (C/C++, C#)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

DevOps Engineer

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Technical Operation Support Engineers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Full-stack JS Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Thực Tập Sinh .Net Developer (C#, Asp.Net)

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng

ITguru Blog