QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC

Thương lượng Đà Nẵng

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC

Thương lượng Hà Nội

Full-stack Java Developers

EVIZI LLC

Thương lượng Hồ Chí Minh

Youtube Management Intern

Ureka Media

Thương lượng Hồ Chí Minh

Nhân viên Digital Marketing

Công ty TNHH Sản Xuất In Ấn Bao Bì Hoàng Hà - Hà Nội

10.000.000- 15.000.000

C# Developer

CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ECOTEK - Hà Nội

$15,000

Backend game Developer (Fresher + Junior)

Công ty cổ phần công nghệ BLAMEO Việt Nam - Hà Nội

6.000.000-15.000.000

Unity Developer (Fresher/Junior)

Công ty cổ phần công nghệ BLAMEO Việt Nam - Hà Nội

6.000.000-15.000.000

Content Marketing

MINH LONG MOTOR - Hồ Chí Minh

7.000.000-10.000.000

Nhân viên marketing online

Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Đông Nam - Hà Nội

3.000.000-5.000.000

Senior Full Stack React JS Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Full-stack Java Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Full-stack JS Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Software Back-End Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Project Managers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Full Stack .NET Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Dot Net Technical Leaders

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Technical Operation Support Engineers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

IT Helpdesk

EVIZI LLC -

Thương lượng

Chuyên viên vận hành Core (DSL, SQL Server)

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

600-1000

Business Analyst

CÔNG TY CỔ PHẦN ITE - Hà Nội

Thương lượng

ITguru Blog