Nhân viên SeO Web

Công ty cổ phần Medinet - Hà Nội

10000000-12000000

React Native/Xamarin/IONIC

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Tech Lead

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Trưởng nhóm content

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ MP VIỆT NAM - Hà Nội

10.000.000- 15.000.000

Nhân viên CNTT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO - Hồ Chí Minh

6.000.000-10.000.000

Graphic Designer

Janusdo - Hồ Chí Minh

8.000.000-20.000.000

Trưởng nhóm Marketing

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LOLEM - Đà Nẵng

12.000.000-20.000.000

ReactJS/React Native Developers

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng

Tester/Quality Assurance

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên Java

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

600-1000

Full-stack JS Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Technical Operation Support Engineers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

DevOps Engineer

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Software/Firmware Engineer (C/C++, C#)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Global Operations Support Center Manager

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Senior .NET Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior React Native Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Project Managers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

In-house Recruiter

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

ITguru Blog