Nhân viên Công nghệ thông tin

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO -

Thương lượng

Digital Marketing Trainee

Ureka Media -

tới 5.000.000

IT Helpdesk

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Lập trình viên

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam - Hà Nội

10.000.000-17.0000.000

[Tuyển dụng] Scrum master/Project Manager

Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam - Hà Nội

20,000,000đ

Developer .NET (MVC), SQL Server - IT – Phần mềm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Java Engineers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Dot Net Technical Leaders

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Nhân viên Marketing, PR, quảng cáo

Công ty TNHH Lông Mi MOMI - Bình Dương

10.000.000-15.000.000

Youtube Management Intern

Ureka Media - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Back-end Developer

Ureka Media - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Kỹ sư lập trình phần mềm (PHP, Java, NodeJS)

Công Ty TNHH Thiết bị Minh Tâm - Hà Nội

Thương lượng

Quản trị hệ thống, mạng

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Senior Full Stack React JS Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

TEST SENIOR (500$ - 800$)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên Unity 2d

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

2D Gam Art

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Animator (400$ - 800$)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

React Native up 1500$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

ITguru Blog