Youtube Management Intern

Ureka Media

Thương lượng Hồ Chí Minh

Facebook Marketing

Hải Tàu Logistics - Hà Nội

8.000.0000

GOOGLE ADWORDS

CÔNG TY LOGICWEB VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

7.000.000-10.000.000

Lập trình viên .Net (Intern/Fresher)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

React Native up 1500$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Tester

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Game designer/Viết kịch bản game

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Animator (400$ - 800$)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

2D Gam Art

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên Unity 2d

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Senior Full Stack React JS Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Technical Operation Support Engineers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

developer playable ads

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công ty CP Tâm Quang Minh - Đà Nẵng

Thương lượng

Fresher Java, JavaWeb

Ϲông ty Cổ phần Công nghệ T-SOLUTION - Hà Nội

Thương lượng

Fresher IOS

Ϲông ty Cổ phần Công nghệ T-SOLUTION - Hà Nội

Thương lượng

Nhân viên kinh doanh Digital Marketing/Website

Công ty CP Quảng Cáo Cổng Việt Nam - Hồ Chí Minh

7000000-20000000

Nhân viên thiết kế đồ họa

Công ty CP Công Nghệ Truyền Thông Fourzero - Hồ Chí Minh

15,000,000đ

Nhân viên thiết kế web

Công ty CP Công Nghệ Truyền Thông Fourzero - Hồ Chí Minh

15,000,000đ

Nhân viên Digital Marketing

Công ty CP Công Nghệ Truyền Thông Fourzero - Hồ Chí Minh

15,000,000đ

Trưởng phòng digital marketing

Công ty CP Công Nghệ Truyền Thông Fourzero - Hồ Chí Minh

35,000,000đ

ITguru Blog