C# Developer

Bravesoft

thương lượng Hồ Chí Minh

NetSuite Sales Manager

EVIZI LLC

Thương lượng Hồ Chí Minh

Lập trình viên Java

Công ty Cổ phần WorkLife

5.000.000 - 7.000.000 Hồ Chí Minh

Lập trình viên Java

Công ty Cổ phần WorkLife - Hồ Chí Minh

5.000.000 - 7.000.000

In-house Recruiter

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Nhân viên Công nghệ thông tin

Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Công nghệ BSI - Hà Nội

15,000,000đ

Lập Trình Viên PHP, .Net

Công ty cổ phần phần mềm An Biên - Hải Phòng

7,000,000đ

Nhân viên Lập trình RPA

Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Công nghệ BSI - Hà Nội

10,000,000đ

NetSuite Sales Manager

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Senior React Native Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

QA Manual Engineers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Technical Leader

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior .NET Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Global Operations Support Center Manager

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Software/Firmware Engineer (C/C++, C#)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

DevOps Engineer

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Technical Operation Support Engineers

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Senior Game Server Engineer

Gear Inc. - Hà Nội

700 - 1500 USD

Chuyên Viên Vận Hành Core (.NET)

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt - Hồ Chí Minh

600-800

Lập trình viên PHP

Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom - Hà Nội

Thương lượng

Senior Mobile Game Producer

Gear Inc. - Hà Nội

1000 - 3000 USD

Junior Software Developer

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Hồ Chí Minh

12,000,000đ

Lập trình Wordpress (Html/Wordpress)

CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ TOÀN NĂNG - Cần Thơ

Thương lượng

ITguru Blog