Senior Full Stack React JS Developers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

TEST SENIOR (500$ - 800$)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên Unity 2d

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

2D Gam Art

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Animator (400$ - 800$)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

React Native up 1500$

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Game designer/Viết kịch bản game

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Lập trình viên .Net (Intern/Fresher)

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

Tester

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Soft Việt - Hà Nội

Thương lượng

IT.NET

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Việt An - Hà Nội

7.000.000-10.000.000

Nhân viên kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ADEMAX CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh

7000000 - 15000000

QA Engineers (Automation and Manual)

EVIZI LLC - Đà Nẵng

Thương lượng

Senior .NET Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Project Managers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Senior Front-End Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Software Back-End Engineers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Full-stack JS Developers

EVIZI LLC - Hà Nội

Thương lượng

Thực tập Java, Java Web

Ϲông ty Cổ phần Công nghệ T-SOLUTION - Hà Nội

Thương lượng

Fresher Java, JavaWeb

Ϲông ty Cổ phần Công nghệ T-SOLUTION - Hà Nội

12,000,000đ

Java Engineers

EVIZI LLC - Hồ Chí Minh

Thương lượng

ITguru Blog