Developer

  • @YRGLM Vietnam
  • Full Time
  • Apply Before: 18 June 2022
  • 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3 JP, 700000 View on Map
  • View(s) 28

Job Description

Responsibilities:

Phát triển nền tảng Marketing “AD EBiS”.

Hiện tại, chúng tôi đang phát triển sản phẩm với quy mô khoảng 30 kỹ sư tại Nhật Bản và 40 kỹ sư tại Việt Nam.

Cùng với việc xây dựng những chính sách tăng cường khả năng phát triển và am hiểu nghiệp vụ, chúng tôi cũng khuyến khích việc lựa chọn và giới thiệu các công nghệ mới.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân lực có khả năng chủ động trong việc lãnh đạo công ty.

Với hơn 9.000 cài đặt, chúng tôi tham gia vào việc phát triển hệ thống đo lường quảng cáo Số 1 Nhật Bản, hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra một hệ thống tổ chức vững chắc.

Ba công nghệ chính chúng tôi sử dụng trong phát triển Solution:
Big data + Artificial Intelligence + Data-Driven Action

Requirements:

  • Kinh nghiệm phát triển sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể. (PHP hoặc Java)
  • Kinh nghiệm trong việc lựa chọn và giới thiệu các giải pháp công nghệ cho các dự án quy mô trên 20 man month.
  • Các kỹ sư muốn đưa Việt Nam thành một quốc gia tiên tiến hơn Nhật Bản.

Ứng cử viên lý tưởng

  • Những kỹ sư mong muốn phát triển mạnh mẽ và có thể đồng cảm với lý tưởng của công ty.
  • Những kỹ sư hiểu được ý nghĩa của việc “Làm việc vì khách hàng và đồng nghiệp”

 

Benefits:

 

Related Jobs