Featured

VietIS Software Corporation

Overview

  • Posted Jobs 2

Company Description

Thành lập từ 2009 và bắt đầu hợp tác với các khách hàng Nhật Bản từ 2013, hiện tại
Công ty VietIS có gần 250 kỹ sư bao gồm các kỹ sư tại trụ sở ở Hà Nội, kỹ sư Onsite
tại khách hàng và chi nhánh tại Tokyo Nhật Bản. Với nhu cầu mở rộng quy mô nhân
lực, VietIS luôn chào đón các ứng viên có nhu cầu gia nhập công ty.

Active Jobs From VietIS Software Corporation