Featured

VietIS Software Corporation

  Overview

  • Posted Jobs 0

  Company Description

  Thành lập từ 2009 và bắt đầu hợp tác với các khách hàng Nhật Bản từ 2013, hiện tại
  Công ty VietIS có gần 250 kỹ sư bao gồm các kỹ sư tại trụ sở ở Hà Nội, kỹ sư Onsite
  tại khách hàng và chi nhánh tại Tokyo Nhật Bản. Với nhu cầu mở rộng quy mô nhân
  lực, VietIS luôn chào đón các ứng viên có nhu cầu gia nhập công ty.