Kompa Group

  • D2 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10 JP, 700000

Overview

  • Posted Jobs 0

Company Description

Kompa Group là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến dựa trên nền tảng Dữ Liệu Lớn, Trí Tuệ Nhân Tạo và Máy Học, từ đó cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu và trang bị cho khách hàng những “insight” có giá trị để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ trong nhiều khía cạnh.

Được thành lập tại Silicon Valley, Kompa Group tự hào là đơn vị công nghệ Việt với tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các giải pháp phân tích dữ liệu toàn diện dựa trên nền tảng hiện đại ( Dữ Liệu Lớn, Trí tuệ Nhân tạo, Máy Học) và trang bị các “insight” đắt giá, để tối ưu hoá hoạt động kinh doanh của họ ở nhiều khía cạnh .