Bảng giá

TIN THƯỜNG

Đăng tin thường

Chi tiết sản phẩm »

5 CREDITS

Mua tối thiểu 5 credits

Chi tiết sản phẩm »

10 CREDITS - Tiết kiệm 10%

Mua 10 credits tiết kiệm 10%

Chi tiết sản phẩm »

15 CREDITS - Tiết kiệm 15%

Mua 15 credits tiết kiệm 15%

Chi tiết sản phẩm »

20 CREDITS - Tiết kiệm 20%

Mua 20 credits tiết kiệm 20%

Chi tiết sản phẩm »

25 CREDITS - Tiết kiệm 25%

Mua 25 credits tiết kiệm 25 %

Chi tiết sản phẩm »

50 CREDITS - Tiết kiệm 40%

Mua 50 credits tiết kiệm 40%

Chi tiết sản phẩm »

NÂNG CẤP TIN

Đưa ra tin nổi bật trang chủ

Chi tiết sản phẩm »

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT

Logo nhà tuyển dụng nổi bật

Chi tiết sản phẩm »