Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ Ngân hàng ( Business Analyst)

col-narrow-left   

Nơi làm việc:

Hà Nội 

Lĩnh vực chuyên môn:

Business Development, Developer, IT support and services, Project and Program Management

Lương:

10000000-20000000
col-narrow-right   

Hình thức làm việc:

Toàn thời gian

ID công việc:

13748

Ngày hết hạn:

06/09/2018
col-wide   

Mô tả công việc:

 • Lập kế hoạch khảo sát và phân tích các dự án phần mềm trong lĩnh vực 
 • Khảo sát và thu thập yêu cầu người dùng.
 • Lập tài liệu phân tích yêu cầu người dùng, phân tích yêu cầu phần mềm
 • Xác định công nghệ, giải pháp nghiệp vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến yêu cầu người dùng
 • Lập tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết
 • Hỗ trợ test nghiệp vụ cho đội dự án, viết test cases.
 • Tham gia vào đội triển khai dự án cho Khách hàng, đối tác của Công ty với vai trò tư vấn giải pháp, đào tạo người dùng
 • Tư vấn lập dự án về sản phẩm, hồ sơ, thời gian, tiến độ, thủ tục.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng,  CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong sản xuất và triển khai phần mềm
 • Có từ từ 1 đến 2 năm trong việc triển khai hệ thống Oracle BI
 • Có kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (Risk data mart)
 • Có khả năng lập các tài liệu phân tích thiết kế theo chuẩn UML
 • Có khả năng viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử (UAT) với người dùng;
 • Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế
 • Am hiểu về các mô hình kiến trúc ứng dụng phần mềm
 • Có thể đi công tác trong và ngoài nước
 • Có khả năng đánh giá và tư vấn các nghiệp vụ tài chính, vật tư cho khách hàng
 • Chịu áp lực cao, có khả năng phán đoán tốt các tình huống
 • Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
 • Ưu tiên: người đã từng triển khai / vận hành T24 , biết về Datawarehouse, biết về IBM data model cho banking
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị CSDL: Oracle, MS SQL Server, … là 1 lợi thế

Quyền lợi:

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng,  CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong sản xuất và triển khai phần mềm
 • Có từ từ 1 đến 2 năm trong việc triển khai hệ thống Oracle BI
 • Có kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (Risk data mart)
 • Có khả năng lập các tài liệu phân tích thiết kế theo chuẩn UML
 • Có khả năng viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử (UAT) với người dùng;
 • Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế
 • Am hiểu về các mô hình kiến trúc ứng dụng phần mềm
 • Có thể đi công tác trong và ngoài nước
 • Có khả năng đánh giá và tư vấn các nghiệp vụ tài chính, vật tư cho khách hàng
 • Chịu áp lực cao, có khả năng phán đoán tốt các tình huống
 • Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
 • Ưu tiên: người đã từng triển khai / vận hành T24 , biết về Datawarehouse, biết về IBM data model cho banking
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị CSDL: Oracle, MS SQL Server, … là 1 lợi thế