Kỹ sư phần mềm làm việc tại Tokyo

col-narrow-left   

Lĩnh vực chuyên môn:

Developer, IT support and services

Lương:

Thương lượng Thương lượng
col-narrow-right   

Hình thức làm việc:

Toàn thời gian

ID công việc:

13545

Ngày hết hạn:

31/10/2017
col-wide   

Mô tả công việc:

1. Mô tả công việc:
* Những công việc liên quan đến vận hành/ phát triển hệ thống của khách hàng khi phát triển CRM như:
- Hỗ trợ vận hành/ phát triển hệ thống bản điện tử cho các tờ báo lớn (CRM)
- Hỗ trợ vận hành hệ thống
- Review bản thiết kế
- Lập bản thông số test
- Thực hiện test nghiệm thu
- Thực hiện các loại báo cáo
- Tham gia, giám sát release
- Hỗ trợ vận hành/ phát triển, đảm nhận những công việc như review bản thiết kế/ test đầu vào để đảm bảo cho lượng big data đã xây dựng và hệ thống đã phát triển ở tờ báo điện tử của các đầu báo lớn hoạt động được ổn định,
- Tiến hành phân tích và trích dẫn dựa theo bigdata, báo cáo theo tool BI1. 作業概要
- 大手新聞社様向け 電子版システム(CRM)
運用・開発支援
+ CRM開発における顧客内システム運用・開発業務
+ システム運用支援
+ 設計書レビュー
+ テスト仕様書作成
+ 受入テスト作業
+ レポーティング業務
+ リリース立会い
 など
+ 大手新聞社様の電子新聞事業において、
 構築したビッグデータ、開発したシステムを安定稼動させる為、
 運用・開発支援として設計レビュー・受入試験等の業務に
 従事いただきます。
 また、ビッグデータを基に、分析や抽出、
 BI ツールによるレポーティングを行います。

Yêu cầu công việc:

2. Yêu cầu kỹ năng:
- Kinh nghiệm phát triển hệ thống WEB
+ Có kinh nghiệm test batch (unit test/ test kết hợp)
+ Có kinh nghiệm test Web application (unit test/ test kết hợp)
- Không quan trọng việc đã có kinh nghiệm phát triển web (thiết kế/ programming) hay chưa.
+ Kinh nghiệm thao tác/ làm việc trên Linux CUI (ví dụ như thao tác vi, file)
+ Tri thức/ kinh nghiệm về SQL (select, delete, update, join)
+ Kinh nghiệm về xử lý user hay điều chỉnh vendo.
+ Người có thể tham gia dự án dài hạn.
- Môi trường hệ thống là các môi trường như:
・Red Hat Enterprise Linux(OS)
・HPE Vertica(DB)
・Web application server (tomcat)
・SYSTEM CONSULTANT Excellent(BIツール)
・AWS(như là S3, RDS, Redshift )
- Thời gian làm việc: 1/11/2017 ~ dài hạn
- Số lượng: 2 người
- Địa điểm làm việc :大手町 (Otemachi)
(Khoảng 5~ 10’ đi bộ từ ga Otemachi)

- Thời gian làm việc:10:00 ~ 19:00


2. 希望スキル
- WEBシステム 開発経験
+ バッチのテスト経験(単体・結合試験)
+ Web アプリケーションのテスト経験(単体・結合試験)
   ※システム開発(設計・プログラミング)の経験有無は問いません
- Linux CUI での操作・業務経験(vi、ファイル操作等)
- SQLの知識/経験(select, delete, update, join)
- ユーザー対応やベンダー調整のご経験
- 長期参画での対応可能な方
- システム環境
+Red Hat Enterprise Linux(OS)
+HPE Vertica(DB)
+Web アプリケーションサーバ(tomcat)
+SYSTEM CONSULTANT Excellent(BIツール)
+AWS(S3, RDS, Redshift 等)
 など

- 期間:2017年11月1日~ 長期
- 募集人数:2名
- 作業場所:大手町
(大手町駅から直結で徒歩5~10分弱)
- 就業時間:10:00 ~ 19:00

Quyền lợi:

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Chi tiết trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.