• Tư vấn thiết kế thẩm định thiết kế kỹ thuật lập báo cáo nghiên cứu khả thi lựa chọn các giải pháp công nghệ thiết bị phù hợp cho các công trình xử lý nước và nước thải

  • Thiết kế xây dựng cung cấp thiết bị lắp đặt đào tạo hướng dẫn vận hành và các dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các nhà máy xử lý nước thải

  • Cải tạo nâng cấp các nhà máy xử lý nước và nước thải sẵn có nhằm thoả mãn các yêu cầu mới về công suất xử lý tiêu chuẩn ấp dụng mới  

  • Xây dựng các nhà máy xử lý nước và nước thải theo hình thức chìa khoá trao tay đấu thầu EPC Nhận gia công lắp đặt thiết bị đường ống và cung cấp vật tư hoá chất cho các công trình xử lý nước thải

  • Thiết kế và triển khai các hệ thống tự động hoá cho các công trình xử lý nước và nước thải 

Thông tin công ty