Ureka Media được thành lập năm 2011, là một trong những công ty truyền thông đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ thống DSP - Demand Side Platform trong truyền thông trực tuyến tại Việt Nam.

Ureka Media chuyên về Nền tảng quảng cáo tự động (Programmatic) và Quảng cáo hiệu quả (Performance based ads). Bao gồm những dịch vụ:

- Programmatics Ads

- Facebook Ads

- Google Ads

- Skype Ads

- Tư vấn chiến lược

Ureka Media cung cấp các giải pháp truyền thông trực tuyến định hướng dữ liệu (data-driven) cho các khách hàng và đối tác để khám phá các phương thức hiệu quả nhất của truyền thông trực tuyến.

Ureka kết nối người tiêu dùng và thương hiệu thông qua Nội dung quảng cáo và tiếp thị hiệu quả để xây dựng thương hiệu, tăng tương tác hai chiều và hỗ trợ kinh doanh/ bán hàng. Đến nay, Ureka đã có 5 văn phòng đặt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kuala Lumpur (Malaysia), Hong Kong và Berlin (Đức).

 

Thông tin công ty

Youtube Management Intern

Ureka Media - Hồ Chí Minh

Thương lượng

Back-end Developer

Ureka Media - Hồ Chí Minh

Thương lượng