Công ty WorkLife được thành lập vào năm 2014 với các thành viên trong ban lãnh đạo là những chuyên gia trong lĩnh vực IT. Từ thời điểm thành lập cho đến nay, WorkLife luôn hướng đến việc mang lại những giải pháp công nghệ thông tin tối ưu dành cho những hệ thống xử lý công việc, hồ sơ của các cơ quan Chính phủ cũng như những doanh nghiệp tư nhân. Cốt lõi của sự thành công của WorkLife là chính sách chăm lo, tạo mọi điều kiện phát triển cho những nhân tố trẻ của công ty.

Thông tin công ty

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

There are no postings meeting the criteria you specified