Công ty có quy mô vừa và lớn. Môi trường làm việc năng động. Nhân viên hòa đồng và thân thiện

Thông tin công ty