CÔNG TY TNHH JINYOUNG G&T VIETNAM
www.jygnt.com

  • Số nhân viên: 500-999
  • Tên liên hệ: CÔNG TY TNHH JINYOUNG G&T VIETNAM

Sản phẩm chính: Loa tivi ( Slim/General Speaker )
Ngày thành lâp: 15/06/2015
Tài sản: US$5,500,000
Quy mô: Hơn 500 công nhân làm việc, Diện tích 31,000m2, Tòa nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 9,075 m2
Địa chỉ: KCN Đồng Văn 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Thông tin công ty