CÔNG TY TNHH JINYOUNG G&T VIETNAM
www.jygnt.com

  • Số nhân viên: 500-999
  • Tên liên hệ: CÔNG TY TNHH JINYOUNG G&T VIETNAM

Sản phẩm chính: Loa tivi ( Slim/General Speaker )
Ngày thành lâp: 15/06/2015
Tài sản: US$5,500,000
Quy mô: Hơn 500 công nhân làm việc, Diện tích 31,000m2, Tòa nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 9,075 m2
Địa chỉ: KCN Đồng Văn 1, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Thông tin công ty

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

There are no postings meeting the criteria you specified