Công ty TNHH Kofax Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn Kofax Inc., là tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực tự động hóa quy trình và số hóa dữ liệu. Kofax Inc. hiện đang cung cấp các giải pháp phần mềm cho hàng chục nghìn khách hàng trên toàn thế giới. Công ty có chi nhánh và nhân viên ở hàng chục nước khác nhau. Để biết thêm thông tin về Kofax, xin truy cập vào trang web www.kofax.com.

Thông tin công ty

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

There are no postings meeting the criteria you specified