Aimesoft là công ty chuyên về phần mềm Xử lý ảnh, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo. Aimesoft được sáng lập bởi các chuyên gia về Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở Tokyo, Nhật Bản. Hiện tại Aimesoft chủ yếu cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển phần mềm cho thị trường Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Thông tin công ty

ANDROID DEVELOPERS

Công ty Cổ phần AIMESOFT - Hà Nội

12.000.000- 15.000.000

IOS DEVELOPERS

Công ty Cổ phần AIMESOFT - Hà Nội

12.000.000- 15.000.000