iERP được thành lập bởi sự hội tụ của các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT nói chung và ERP, BI nói riêng. Chúng tôi giải quyết các bài toán doanh nghiệp bằng công cụ CNTT dựa trên nền tảng của các hệ thống lớn đã được chuẩn hóa trên thế giới như TABLEAU, ORACLE EBS, SAP A1, People Soft, JD...
Lĩnh vực đã triển khai: Hàng Không , Đài Truyền Hình, Chuỗi cửa hàng điện máy, Công nghiệp sản xuất mía đường, Công nghiệp sản xuất đồ ăn thức uống, Công nghiệp xi măng,…
Tuyên bố của chúng tôi là : Công ty số 1 Việt Nam về giải pháp quản trị doanh nghiệp với sự cam kết: “Cung cấp chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam”.
Hãy cùng tham gia vào đội ngũ chuyên gia chúng tôi để cùng thành công!!!

Thông tin công ty

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

There are no postings meeting the criteria you specified