Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Trí Tâm là một nhánh của AdsBNC Group Việt Nam, mở rộng ra thị trường chăm sóc sức khỏe, được thành lập ra với mong muốn cung cấp các sản phẩm tốt mang lại sức khỏe cho người Việt.

Thông tin công ty