Minzob là dịch vụ nền tảng mang tới khả năng phát tán thông điệp, nội dung trên các mạng xã hội dựa trên một tập người dùng lớn tập trung đăng tải, chia sẻ thông tin ở mức độ cá nhân hóa cao và hoàn toàn tự nhiên. Những chiến dịch lan truyền này hoàn toàn có thể chủ động về cường độ, số lượng, giới hạn về thời gian và khu vực địa lý. Phương thức tính phí của Minzob là tối đa lợi ích cho nhà quảng cáo khi chỉ thu phí những lượt chia sẻ đạt các chỉ số tương tác cam kết.

Thông tin công ty