HiQ là một startup bắt đầu vào tháng 10/2016, đang ở trong giai đoạn R&D. Sản phẩm chính của HiQ là các sản phẩm IoT. Giai đoạn hiện tại, HiQ đang phát triển song song các sản phẩm cho Smart Home

Thông tin công ty

Embedded Software Engineer [up to 1000$]

HiQ - Hồ Chí Minh

Thương lượng