Công ty Cổ phần Vimensa là một start up trẻ trong lĩnh vực công nghệ.


Công ty hướng đến xây dựng các sản phẩm cung cấp dịch vụ trên nền internet của công ty và đối tác trong và ngoài nước.

Thông tin công ty