Website: www.april.com.vn
Year of establishment: 2006
Company Industry: Advertising
Product & Services:
 
APRIL+ là công ty quảng cáo sáng tạo với mô hình quảng cáo hiện đại kết hợp giữa nguyên tắc chiến lược truyền thống với công nghệ để tạo xu hướng và tương tác trong thời đại kĩ thuật số. Các mảng dịch vụ chính:

  • Xây dựng chiến lược và thực hiện các chương trình quảng cáo sáng tạo.
Quảng cáo trên kênh Digital.

Thông tin công ty

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

There are no postings meeting the criteria you specified