tiện ích Startup(DN mới hoạt động dưới 6 tháng) STARTER LIGHT STANDARD ADVANCED VIP
Số lượng job đăng Không giới hạn 1 3 5 10 15
Featured job Không 1 3 5 10 15
Tìm CV Không 1 3 5 10 15
Thời gian active job đăng Không 1 3 5 10 15
Điểm tích lũy Không 1 3 5 10 15
Thời gian sử dụng gói này Không 1 3 5 10 15
Giá (VND) Miễn phí 500,000 1,200,000 2,000,000 3,500,000 4,500,000
Activate Featured/job 300.000 250,000 250,000 200,000 200,000
Magento là gì và lập trình viên Magento làm gì?Lương trung bình của lập trình viên tại Việt Nam là bao nhiêu3 việc nóng nhất ngành IT năm 2017