Kỹ sư phần mềm làm việc tại Tokyo

col-narrow-left   

Lĩnh vực chuyên môn:

Developer, IT support and services

Lương:

Thương lượng Thương lượng
col-narrow-right   

Hình thức làm việc:

Toàn thời gian

ID công việc:

13545

Ngày hết hạn:

31/10/2017
col-wide   

Mô tả công việc:

1. Mô tả công việc:
* Những công việc liên quan đến vận hành/ phát triển hệ thống của khách hàng khi phát triển CRM như:
- Hỗ trợ vận hành/ phát triển hệ thống bản điện tử cho các tờ báo lớn (CRM)
- Hỗ trợ vận hành hệ thống
- Review bản thiết kế
- Lập bản thông số test
- Thực hiện test nghiệm thu
- Thực hiện các loại báo cáo
- Tham gia, giám sát release
- Hỗ trợ vận hành/ phát triển, đảm nhận những công việc như review bản thiết kế/ test đầu vào để đảm bảo cho lượng big data đã xây dựng và hệ thống đã phát triển ở tờ báo điện tử của các đầu báo lớn hoạt động được ổn định,
- Tiến hành phân tích và trích dẫn dựa theo bigdata, báo cáo theo tool BI1. 作業概要
- 大手新聞社様向け 電子版システム(CRM)
運用・開発支援
+ CRM開発における顧客内システム運用・開発業務
+ システム運用支援
+ 設計書レビュー
+ テスト仕様書作成
+ 受入テスト作業
+ レポーティング業務
+ リリース立会い
 など
+ 大手新聞社様の電子新聞事業において、
 構築したビッグデータ、開発したシステムを安定稼動させる為、
 運用・開発支援として設計レビュー・受入試験等の業務に
 従事いただきます。
 また、ビッグデータを基に、分析や抽出、
 BI ツールによるレポーティングを行います。

Yêu cầu công việc:

2. Yêu cầu kỹ năng:
- Kinh nghiệm phát triển hệ thống WEB
+ Có kinh nghiệm test batch (unit test/ test kết hợp)
+ Có kinh nghiệm test Web application (unit test/ test kết hợp)
- Không quan trọng việc đã có kinh nghiệm phát triển web (thiết kế/ programming) hay chưa.
+ Kinh nghiệm thao tác/ làm việc trên Linux CUI (ví dụ như thao tác vi, file)
+ Tri thức/ kinh nghiệm về SQL (select, delete, update, join)
+ Kinh nghiệm về xử lý user hay điều chỉnh vendo.
+ Người có thể tham gia dự án dài hạn.
- Môi trường hệ thống là các môi trường như:
・Red Hat Enterprise Linux(OS)
・HPE Vertica(DB)
・Web application server (tomcat)
・SYSTEM CONSULTANT Excellent(BIツール)
・AWS(như là S3, RDS, Redshift )
- Thời gian làm việc: 1/11/2017 ~ dài hạn
- Số lượng: 2 người
- Địa điểm làm việc :大手町 (Otemachi)
(Khoảng 5~ 10’ đi bộ từ ga Otemachi)

- Thời gian làm việc:10:00 ~ 19:00


2. 希望スキル
- WEBシステム 開発経験
+ バッチのテスト経験(単体・結合試験)
+ Web アプリケーションのテスト経験(単体・結合試験)
   ※システム開発(設計・プログラミング)の経験有無は問いません
- Linux CUI での操作・業務経験(vi、ファイル操作等)
- SQLの知識/経験(select, delete, update, join)
- ユーザー対応やベンダー調整のご経験
- 長期参画での対応可能な方
- システム環境
+Red Hat Enterprise Linux(OS)
+HPE Vertica(DB)
+Web アプリケーションサーバ(tomcat)
+SYSTEM CONSULTANT Excellent(BIツール)
+AWS(S3, RDS, Redshift 等)
 など

- 期間:2017年11月1日~ 長期
- 募集人数:2名
- 作業場所:大手町
(大手町駅から直結で徒歩5~10分弱)
- 就業時間:10:00 ~ 19:00

Quyền lợi:

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Chi tiết trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

Magento là gì và lập trình viên Magento làm gì?Lương trung bình của lập trình viên tại Việt Nam là bao nhiêu3 việc nóng nhất ngành IT năm 2017