Công ty Cổ phần Công nghệ FINVIET là đơn vị cung cấp các dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ di động (hoạt động trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, công nghệ). Các sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp ra thị trường sẽ là các dịch vụ tài chính như: Topup điện thoại (cho tất cả các nhà mạng) dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ cho vay tiêu dùng, Internet banking…

Thông tin công ty

2 vị trí tuyển dụng cùng công ty

Mobile App [React-Native]

Work on rapidly creating new Web and Mobile products for a diverse range of Clients and industries Work and pair...

Programming : JavaScript
Front End : HTML


Ngày hết hạn: 31/12/2017

Lương
14.000.000
Hồ Chí Minh

Back-end (NodeJs)

● Design, develop, improve, and maintain core and new software components and frameworks ● Contribute to technical...

Programming : NodeJS, Back-End


Ngày hết hạn: 31/12/2017

Lương
14.000.000
Hồ Chí Minh