HiQ là một startup bắt đầu vào tháng 10/2016, đang ở trong giai đoạn R&D. Sản phẩm chính của HiQ là các sản phẩm IoT. Giai đoạn hiện tại, HiQ đang phát triển song song các sản phẩm cho Smart Home

Thông tin công ty

1 vị trí tuyển dụng cùng công ty

Embedded Software Engineer [up to 1000$]

Làm việc với các dòng vi điều khiển (AVR, ARM). Lập trình bằng ngôn ngữ C/C++....

Programming : C++, C#


Ngày hết hạn: 31/12/2017

Lương
Thương lượng
Hồ Chí Minh