Công ty Cổ phần Vimensa là một start up trẻ trong lĩnh vực công nghệ.


Công ty hướng đến xây dựng các sản phẩm cung cấp dịch vụ trên nền internet của công ty và đối tác trong và ngoài nước.

Thông tin công ty

1 vị trí tuyển dụng cùng công ty

Lập Trình Viên Java ($700- $1600)- Cover Year End Bonus

-  Có kinh nghiệm làm việc với Hazelcast, RabbitMQ, Mysql, MongoDB. -  Có kinh nghiệm...

Ngày hết hạn: 31/10/2017

Lương
10.000.000
Hà Nội