Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện Đại phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ của Microsoft ngay từ khi mới thành lập(tháng 10 năm 2004). Sự sáng tạo của chúng tôi bắt nguồn từ tinh thần ham học hỏi, luôn chào đón những ý tưởng mới, công nghệ mới và con người mới. Khách hàng của chúng tôi thu được lợi ích từ những giải pháp chuyên nghiệp về công nghệ và nghiệp vụ, có được từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua. Với định hướng chiến lược về sản phẩm và dịch vụ rõ ràng, chúng tôi có kế hoạch đầu tư lâu dài vào con người, công cụ và các giải pháp của chúng tôi.

Công ty có hai bộ phận chính: phòng Giải pháp Giáo dục, chuyên nghiệp trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm và dịch vụ hỗ trợ cho vấn đề tự động hóa thư viện, hỗ trợ đào tạo ngày nay; phòng Giải pháp Doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm phần mềm và dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
Công ty hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: www.hiendai.com.vn

Thông tin công ty

Lập trình viên ASP.NET

Tham gia nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm phục vụ giáo dục đào...

Programming : ASP.NET


Ngày hết hạn: 31/07/2017

Lương
7.000.000 - 10.000.000
Hà Nội

Tuyển 05 .NET Developer

Tham gia nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm phục vụ giáo dục đào...

Business Development : IT Business Analyst, Data Analytics, Bridge Engineer
Game and Mobile Development : Unity, Game, Contruct 2, GameMaket, Multimedia Fusion 2, PlayIR, GameSalad, Gideros, Game Editor, Edgelib, Emo, Unreal Development Kit


Ngày hết hạn: 30/11/2016

Lương
15.000.000
Hà Nội

Lập trình viên ASP.NET

Tham gia nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm phục vụ giáo dục đào...

Business Development : IT Business Analyst, Data Analytics, Bridge Engineer


Ngày hết hạn: 30/11/2016

Lương
15.000.000
Hà Nội

Nhân viên phát triển phần mềm ERP

Xây dựng phần mềm quản trị theo thiết kế và hướng dẫn của trưởng bộ phận Xây dựng báo...

Programming : ASP.NET, JavaScript, .NET


Ngày hết hạn: 31/10/2016

Lương
15.000.000
Hà Nội