Tag Archives: lương lập trình viên máy học

Doanh nghiệp sẵn sàng chi lương 35 triệu / tháng cho lập trình viên biết AI, Machine Learning, Big Data

Lương lập trình viên máy học (Machine Learning), Big Data dẫn đầu về mức lương cho lập trình viên đạt thu nhập đến 1.576 USD/tháng (hơn 35 triệu VNĐ), trong khi vị trí trưởng bộ phận có thể lên gần 3.000 USD/tháng (hơn 60 triệu). Theo báo cáo của trang tuyển dụng lập trình viên TopDev vừa công… Read More »